furnizor de formare
profesională autorizat

Curs 3 | Derulare și Execuție pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Perioadă desfășurare

17 iunie 2024 -
21 iunie 2024
INTERVAL ORAR: 14:00-17:00

Descarcă Programa - Curs 3 | Derulare și Execuție pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Spuneam anterior că în etapa de Ofertare am reușit să convingem Clientul. L-am convins că noi suntem partenerul de care are nevoie. Dăm start Execuție, Derulare și Achiziții Proiect. Practic, intrăm în faza de Execuție Lucrări de Instalații în Construcții.

Această fază prevede parcurgerea etapei de Contractare. În aceasta sunt stabilite detaliile aferente fazei de Execuție Lucrări de Instalații în Construcții. Sunt multe aspecte esențiale de agreat.Odată ajunși în acest punct clarificam Execuția Lucrărilor de Instalații în Construcții. Dar clarificarea acestora necesită bune cunoștințe tehnice, comerciale, dar și juridice. Toate acestea sunt necesare pentru a asigura buna desfășurare al procesului de Derulare și Achiziții Lucrări de Instalații în Construcții. Totodată, acesta este momentul în care putem consolida relația cu clientul.

In derularea optimă a lucrărilor de instalații în construcții trebuie să avem în vedere toate etapele de organizare. Toate etapele premergătoare procesului de execuție. Asta înseamnă că nu intrăm în șantier fără să preluăm amplasamentul. Fără să ne asigurăm că echipa de execuție a fost validată de către Beneficiar. După resursa umană, următoarea resursă importantă pentru proiectul nostru este cea materială. Asta înseamnă că nu putem demara procesul de achiziție și execuție până nu avem acordul și acceptul clientului. Avem nevoie de acceptul lui cu privire la materialele și echipamentele pe care urmează să le livrăm. Avem nevoie de acceptul lui cu privire la materialele și echipamentele pe care urmează să le instalăm.

Nu uita, proiectul pe care urmează sa îl execuți este despre clientul tău! Nu este despre tine!

De multe ori avem tendința de a decide noi în locul Clientului nostru.  De a considera că părerea noastră reprezintă cea mai buna soluție pentru el. Și asta atât din punct de vedere tehnic cât și financiar. În realitate, părerea noastră nu contează. Totul este relativ.

Rolul nostru este de a ne integra în echipa Beneficiatului. De a îi oferi încrederea ca noi suntem partenerul de care are nevoie pentru finaliza proiectul.

 

Ofertă

2990 lei

Preț standard

3490 lei

Prețurile nu includ TVA

DURATĂ:

12 ore

pregătire teoretică și practică

LOCAȚIE:

Număr locuri:

Înscrie-te acum la curs!

Statut Participant*
Companie*
Codul Unic de Înregistrare*
Număr Registru Comerțului*
Nume*
Prenume*
Email*
Telefon*
Adresă*
Bancă*
Cont IBAN*
CNP*
Mesaj*
Politica de Confidențialitate*
Achiziții și Derulare Lucrări de Instalații

Ce subiecte acoperim

Pasul 1

Preluare, Organizare și Planificare a Proiectului de Instalații în Construcții

 • Preluarea Proiectului de la departamentul de Ofertare | Întocmire Fisă de Derulare Contract
 • Tipuri principale de contracte practicate în domeniu și diferența dintre acestea | Lump-Sum vs Design and Built vs Real Executat
 • Care sunt articolele de interes ce trebuie urmărite în derularea Contractului 
 • Planificarea Proiectului și Stabilirea Obiectivelor
 • Selectare Furnizori/Producatori si Subantreprenori 
 • Organigrama | Stabilirea echipei de proiect, delegare și responsabilizare
 • Cum prezentam clientului echipa de proiect și importanța acestei etape

Pasul 2

Procesul de Derulare și Execuție proiect conform termeni, termene și condiții agreate

 • Studiu Proiect Tehnic | Verificare Cantitativă si Calitativă | Stabilire Soluții Tehnice
 • Întocmire și urmărire Buget | Mijloace de verificare a respectării bugetului | Optimizarea costurilor | Evitarea depășirilor
 • Întocmire documente de initiere | Planul Calitații si Planul SSM
 • MAF | Propunere și Prezentare soluțiile tehnice către client | Aprobare materiale și echipamente care urmează să fie puse în operă 
 • Graficul de Execuție, cine îl întocmește și cine îl urmărește |  Ce înseamnă drumul critic al proiectului și cum asigurăm continuitatea lui
 • Solicitare acces santier si organizarea santierului inaine de începerea lucrărilor
 • Start Execuție – PRACTICĂ ÎN VIRTUAL REALITY | Preluare și Pregătire Front de Lucru | Pregătire Proiect 
 • Pregătire necesar de materiale și echipamente | Pregătire echipe de execuție 
 • Proceduri de Lucru | Training și Mock-up înainte de începerea lucrărilor
 • Modificări de proiect și riscurile asociate acestora | Aprobare și Contractare
 • Decontarea lucrărilor executate în funcție de tipul de contract | Situații de Lucrări și Atașamente
 • Comunicare Contractuală | Notificarea și Adresarea
 • MAPĂM procesele de Proiectare și Derulare pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Pasul 3

Procesul de Achiziție conform Proiect de Instalații în Construcții

 • Negociere finală cu Furnizori, Producători și Subantreprenori | Contractare
 • Întocmire Buget final care are la bază soluții finale și prețurile negociate | Urmărire Buget în timp real
 • Realizare Grafic de Livrări material/echipament având la bază Graficul de Execuție
 • Planificarea Procesului de Achiziție | Necesar de materiale și echipamente
 • Lansare, Confirmare și Urmărire Comandă | Follow-up 
 • Recepție calitativă și cantitativă | Produs Conform/ Neconform
 • Întocmire Fisă Limită a proiectului | Urmărire Fisă Limita în timp real 
 • Întocmore Proces Verbal de Recepție Marfă | Intocmire, Completare si Urmărire Fișă Cost
 • Analiză Buget vs Cost | Ce ne-am propus și ce am realizat
 • MAPĂM procesul de Achiziție pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Pasul 4

Predare și Recepție Proiect de Instalații în Construcții

 • Programare și Punere în Funcțiune | Teste de casă și Teste cu Clientul
 • Întocmire și Predare Cartea Construcției împreuna cu Procesele Verbale de Calitate și Trasabilitate
 • Pregătire Recepție Lucrări Executate | Situație de Lucrări Finală
 • Convocare Comisie de Recepție | Soluționare Snag-list și Remediere
 • Semnare Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor
 • Solicitare Eliberare Garanții Constituite | Pregătire Perioadă de Garanție Contractuală
 • Convocarea comisiei având în vedere predarea finală și semnarea Procesului Verbal de Recepție Finală
 • Semnare Proces Verbal de Recepție Finală și Recuperare Garanții Contractuale (GBE)

Condiții de participare

Studii medii și superioare finalizate, rezervarea locului prin achitarea taxei de particiare, conexiune internet și acces la platforma Zoom.

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să dezvolte noi abilități în zona de Derulare și Achiziții pentru Lucrări de Instalații în Construcții:

 • Inginerilor la început de drum care doresc să înțeleagă în profunzime procesul pe care trebuie să îl parcurgă
 • Managerilor de Proiect la început de drum care doresc să înțeleagă în profunzime, procesul de Derulare, Achiziție și Execuție aferent Lucrarilor de Instalații în Construcții, pe care trebuie să îl parcurgă dar și practicile și metodologiile pe care le pot implementa în Proiectele de Instalații în Construcții astfel încat acestea să aibă o desfășurare eficientă.
 • Managerilor de Proiect la început de drum sau cu experiență care doresc să dezvolte noi abilități și cunoștințe in domeniu. Să învețe cum pot implementa mai eficient Proiectele de Instalații în Construcții.
 • Inginerilor care aspiră la poziția de Manager de Proiect deoarece în urma cursului învata și pun în practică noțiunile de care au nevoie pentru a începe o carieră de Manager de Proiect pentru Lucrări de Instalații în Construcții.
 • Managerilor care vor învăța cum îsi poți susține echipa și cum pot implementa eficient proiectele și direcțiile dorite de organizație.
 • Antreprenorilor de Instalații în Construcții care doresc să definească aceste procese de Derulare si Achiziții în cadrul Companiei
 • Inginerilor si tuturor celor care vor să implementeze proiecte și doresc să știe cum să facă acest lucru corespunzător, organizat si eficient.
 • Companiilor de Management și Consultanță
 • Tuturor celor care lucrează in departamentul de Derulare și Achiziții pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Beneficii curs

 • Întelegerea în profunzime a întregului proces de Derulare și Achiziții aferent unui Proiect de Instalații în Construcții  până la predare și dare în folosință
 • Încrederea în propriile aptitudini și cunoștințe | Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă cu toate părtile implicate în Proiect
 • Stabilirea obiectivelor operaţionale ale proiectului și Descompunerea Proiectului de Instalații în structuri elementare;
 • Pregătirea Specificaţiilor Proiectului de Instalații în Construcții 
 • Identificarea şi Prioritizarea activităţilor cheie penru Proiecte de Instalații în Construcții | Înveți să Elaborezi planul detaliat al proiectului
 • Monitorizarea şi adaptarea planului proiectului  | Înveți să Propui soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute
 • Planificarea resurselor şi costurile necesare proiectului | Înveți să Stabileşti modalităţile de asigurare a resurselor pentru proiect | Înveți să Asiguri managementul financiar al proiectului | Înveți să Elaborezi documentele necesare contractelor de executie și achiziţii
 • Elaborarea Planurilor şi a metodelor de lucru | Înveți să Repartizezi sarcinile și monitorizezi etapele proiectului | Înveți să Controlezi performanţele echipei de proiect |
 • Înveți să Evaluezi performanţele echipei şi să asiguri feedback-ul | Înveți să Identifici cerinţele de calitate în cadrul proiectului | Înveți să Aplici proceduri de planificare, urmărire şi controlul calităţii | Înveți să Evaluezi calitatea rezultatelor proiectului

Ce obții în urma participării?

Certificat de absolvire emis de Academia de Instalații conform modelului alăturat. Certificatul reprezintă un punct în plus în CV-ul tău. Totodată, acest certificat dovedeşte intenţia dumneavoastră de dezvoltare şi perfecţionare în domeniu. Certificatul pentru curs se eliberează în format electronic și se trimite participanților pe e-mail. Tot in urma absolvirii mai obții:

 • Suportul de curs in format pdf
 • Draft Fișe Tipizate in format editabil care pot fi folosite în organizația ta – peste 50 formulare și tipizate în format editabil
 • Draft Proces MAPAT – Procesul de Proiectare pentru Lucrări de Instalații în Construcții
 • Draft Proces MAPAT – Procesul de Derulare pentru Lucrări de Instalații în Construcții
 • Draft Proces MAPAT – Procesul de Achiziții pentru Lucrări de Instalații în Construcții

Formatori

Georgiana Soca

Formator Academia de Instalații | Specialitate Management
Cursuri active: 6

Ai întrebări sau vrei să ne cunoaștem?

Ne bucurăm să-ți oferim toate informațiile de care ai nevoie și să vedem cum te putem ajuta în misiunea ta de a-ți valorifica talentul!

cursuri